Projects

International

BioSurf – Transformácia bioinertného na bioaktívne prostredníctvom povrchového inžinierstva
Transforming bioinert to bioactive through surface engineering
Program: JRP
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Annotation: Cieľom navrhovaného projektu je vyvinúť sklo/keramický implantát s vysokou pevnosťou a bioaktivitou. Na dosiahnutie hlavného cieľa bude potrebné vyriešiť nasledujúce úlohy:a) modifikácia povrchu implantátu úpravou studenou plazmou s cieľom zabezpečiť dostatočnú adhéziu bioaktívnych povlakov na bioinertný keramický (ZrO2) substrát.b) príprava viacvrstvových povlakov z bioaktívnej keramiky na báze hydroxyapatitu (HA) a/alebo síranu vápenatého (CaSO4), ktoré pozostávajú z rozpustnej vrchnej vrstvy a z medzivrstvy (medzivrstiev) bioaktívnej keramiky zabezpečujúcej pevnú väzbu so substrátom.c) príprava povlakov z mezopórovitých bioaktívnych sklenených častíc pripravených pomocou sol-gélu, ktoré sú dopované rôznymi terapeutickými anorganickými iónmi, ktoré by vyvolali bioreakciu okolitého tkaniva.d) hodnotenie biologickej účinnosti povlakov testovaním in vitro životaschopnosti buniek, bioaktivity a mechanických vlastností (pevnosť priľnavosti, odolnosť proti opotrebovaniu) povlakovaných implantátov.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2025

National

Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami
Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou
Zero-thermal-quenching phosphors for NUV converted pc-WLEDs application
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Annotation: The project is focused on research and development of new type phosphors with zero thermal quenching (TQ) behaviour, for potential application in light sources based on conversion of excitation light in NUV spectral range (produced by LED chip) to visible light, such as high power HB LEDs (high brightness LED) or laser lighting.Phosphors will be prepared as powders/nano-powders and as PiG (Phosphor in Glass) composites. The effect of activator and co-dopant concentration on PL emission intensity produced by phosphor under NUV excitation will be investigated. Photoluminescence properties of phosphors containing rare-earth and transition metal ions will be studied in detail with special attention on near-zero/zero TQ behaviour of phosphors up to 250°C. The attention will be paid to study of relations between luminescent properties of materials and their structure and morphology.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024