Scientific outputs

Full list of IIC SAS scientific outputs…
 

Publications in 2023

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BYSTRICKÝ, Roman** – ŠKRÁTEK, Martin – RUSNÁK, Jaroslav – PRECNER, Marián – ŤAPAJNA, Milan – ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Typ: ADCA
 • ČERNÁK, Juraj – KREŠÁKOVÁ, Lenka – TARASENKO, Róbert – DOROSHENKO, Anastassia – ORENDÁČ, Martin – JANKOVIČ, ĽubošMADEJOVÁ, Jana**. Intercalation of [Ni(bpy)3]2+ complex cation into synthetic saponite: Preparation, characterization and magnetic properties. In Applied Clay Science, 2023, vol. 231, no., art. no. 106728. ISSN 0169-1317. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106728 Typ: ADCA
 • HRICOVÍNI, Michal – ASHER, James Richard – HRICOVÍNI, Miloš**. Intramolecular crankshaft-type rearrangement in a photoisomerised glycoconjugate. In RSC Advances, 2023, vol. 13, iss. 14, p. 9413-9417. ISSN 2046-2069. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3ra01678a Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** – ŠVEC, Peter – ŠOLTÝS, Ján – PAVLÍK, ViliamHNATKO, Miroslav. Deep inside of the mechanism of electrochemical surface etching of α + β Ti6Al4V alloy in room-temperature deep eutectic solvent Ethaline. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 375, no. 121316. ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121316 Typ: ADCA
 • KUZIELOVÁ, Eva** – TATARKO, Miroslav – SLANÝ, Michal – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – NOVOTNÝ, Radoslav – PALOU, Martin T. Early and middle stages of multicomponent cement hydration under the effect of geothermal water and increased temperatures. In Geothermics, 2023, vol. 108, art. no. 102632, p. 1-13. ISSN 0375-6505. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102632 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: ADCA
 • MA, Liwa* – SLANÝ, Michal* – GUO, Rui – DU, Weichao – LI, Yongfei – CHEN, Gang**. Study on synergistic catalysis of ex-situ catalyst and in-situ clay in aquathermolysis of water-heavy oil-ethanol at low temperature. In Chemical Engineering Journal, 2023, vol. 453, p. 139872-1-139872-11. ISSN 1385-8947. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139872 Typ: ADCA
 • MAJEROVÁ, Melinda** – PRNOVÁ, Anna – KRAXNER, J. – PECUŠOVÁ, B. – PLŠKO, A. – GALUSEK, Dušan. Study of thermal properties and crystallization kinetics of Bi-doped 2CaO-Al2O3-SiO2 glasses. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2023, vol. 148, no. 4, p. 1533–1541. ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11614-y (VEGA č. 2/0028/21 : Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities. VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Typ: ADCA
 • MATOVIC, Branko** – ZAGORAC, Dejan – ZAGORAC, Jelena – BUTULIJA, Svetlana – ERČIC, Jelena – HANZEL, Ondrej – SEDLÁK, Richard – LISNICHUK, Maksym – TATARKO, Peter. Fabrication and characterization of high entropy pyrochlore ceramics. In Boletín de la sociedad Espaňola de cerámica y vidrio, 2023, vol. 62, p. 66-76. ISSN 0366-3175. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2021.11.002 (APVV-SK-18-0022 : Vysokoteplotné karbidy pre aplikicie v extrémnych podmienkach. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky) Typ: ADCA
 • MURÁTH, Szabolcs – DVORNÍKOVÁ, Natálie – MORENO RODRÍGUEZ, Daniel – NOVOTNÝ, Radek – POSPÍŠIL, Miroslav – URBANOVÁ, Martina – BRUS, Jiří – KOVANDA, František**. Intercalation of atorvastatin and valsartan into Mg-Al layered double hydroxide host using a restacking procedure. In Applied Clay Science, 2023, vol. 231, p. 106717-1-106717-12. ISSN 0169-1317. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106717 Typ: ADCA
 • VRŠANSKÝ, Peter** – ARISTOV, Daniil – HAIN, Miroslav – KÚDELOVÁ, Tatiana – KÚDELA, Matúš – METSCHER, Brian – PALKOVÁ, Helena – KÁČEROVÁ, Júlia – HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, vol., no. 1, p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
 • YAN, Jiao – LI, Yongfei – XIE, Xuan – SLANÝ, Michal – DONG, Sanbao – WU, Yuanpeng** – CHEN, Gang**. Research of a novel fracturing-production integral fluid based on cationic surfactant. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 369, p. 120858-1-120858-9. ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120858 Typ: ADCA
 • ZÁCHENSKÁ, Jana** – JORÍK, Vladimír – MADEJOVÁ, Jana – ZEMANOVÁ, Matilda. Fluorozirconate sealing of anodic alumina in alkaline environment. In Solid State Ionics : diffusion and reactions, 2023, vol. 391, art. no. 116126. ISSN 0167-2738. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2022.116126 (VEGA 1/0747/21 : Viaczložkové katalyzátory pre elektrolytické štiepenie vody) Typ: ADCA