Biele miesta v inováciách a transfere technológií

454

Pozvánka na konferenciu COINTT, najväčšiemu podujatiu o transfere technológií na Slovensku s medzinárodnou účasťou.
Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií
Dátum: 24. – 25. október 2023
Miesto konania podujatia: Hotel Saffron, Bratislava