Vedecké výstupy

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • TAVERI, Gianmarco** – GÜNEREN, AlperBARLOG, MartinHNATKO, MiroslavZHUKOVA, IngaNETRIOVÁ, Zuzana – ŠIMON, Erik – MIČUŠÍK, Matej – MIKOLÁŠEK, M. – KAŇKOVÁ, Hana. Understanding the benefits of Al3+-doping on NaSiCONs explained through an out-of-the-scheme isovalent substitution of Fe3+ in Na3Fe2(PO4)3 series. In Journal of Power Sources, 2024, vol. 592, art.no. 233917. ISSN 0378-7753. Typ: ADCA