Konferencie

ÚACH SAV – organizátor (spoluorganizátor)

 

———–   2021    ———–

XVII International Conference on High Temperature Materials Chemistry, Horný Smokovec, Slovensko, 11. – 16. september 2022

  • webstránka konferencie 17HTMC

———–   2020    ———–

VIIth Workshop of Slovak Clay Group „Clay minerals and selected industrial minerals in material science, applications and environmental technology“ 7. – 9. september 2020, Demänovská dolina, Slovensko

———–   2019    ———–

Engineering Ceramics 2019 Ceramics for people, Smolenice, Slovenská republika, 12. – 16. máj 2019

  • medzinárodná konferencia, webstránka konferencie (klikni)

Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology, Ústav vied o Zemi, Banská Bystrica, 27. – 28. máj 2019

———–   2018    ———–

11th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Rakúsko,  25.02.-02.03.2018

  • 47 účastníkov z Nórska, Českej republiky, Nemecka, Fínska, Dánska, Slovenska. Počas podujatia odznelo 25 prednášok.

5th Workshop of Slovak Clay Group Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology, Banská Štiavnica, Slovensko, 21.05.-23.05.2018

  • 27 účastníkov zo Slovenska a Poľska

9. odborný seminár Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, Borinka, Slovensko, 15.10.-16.10.2018

  • 24 účastníkov, odborný seminár vedeckých pracovníkov 4 inštitúcií (ÚACH SAV Bratislava, FCHPT STU Bratislava, TUKE Košice a VŠB-TUO Ostrava, ČR) s cieľom prezentácie aktuálnych vedeckých výsledkov. Odznelo 11 prednášok.

———–   2017    ———–

10th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry – Mariapfarr, AUSTRIA, 05. – 10. March 2017, contact person Dr. V. Malkin