Fond Štefana Schwarza

Podporný fond Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV umožňuje zamestnať vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia do 4 rokov od jeho ukončenia obhajobou, prostredníctvom príspevku do mzdového fondu organizácie, ktorá absolventa prijíma do pracovného pomeru.

Kandidát, ktorý sa uchádza o príspevok fondu je povinný zverejniť svoj odborný profil na webovej stránke najneskôr do termínu podania návrhu.

Odborný profil musí obsahovať – zoznam publikácií, zoznam ohlasov, účasť v domácich a zahraničných projektoch, vystúpenia na odborných podujatiach, absolvované študijné pobyty, atď.

 

Súčasní držitelia štipendia na ÚACH:

  • Mgr. Peter Boháč, PhD. (2020-2022)
  • Ing. Michal Slaný, PhD. (2022-2023)
  • MSc. Daniel Rodríguez Moreno (2023-2024)

 

Podporný Fond Štefana Schwarza