Zameranie ústavu

Ústav je zameraný na základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov vo vedných odboroch:

  • Anorganická chémia
  • Fyzikálna chémia
  • Materiálová chémia
  • Anorganická technológia a materiály
  • Teoretická a počítačová chémia
  • Nanotechnológie

Ústav uskutočňuje výchovu doktorandov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

Ústav poskytuje poradenské a expertízne služby súvisiace s hlavnou činnosťou ústavu
Predmetom výskumu sú najmä:

  • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov,
  • termodynamika viaczložkových sústav,
  • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách, vrátane fázových rozhraní,
  • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód pre určovanie štruktúry a vlastností látok.