Pracovné pozície

V rámci plánu obnovy a výzvy agentúry VAIA, ÚACH SAV, v.v.i. ponúka možnosť zapojiť sa do písania projektov na individuálne štipendiá pre excelentných vedeckých pracovníkov v rôznych fázach kariéry R2-R4 (na bližšiu špecifikáciu klikni linku).

Záujemca musí navrhnúť tému, ktorú by chcel na ústave rozvíjať. V prvom kole sa vyhodnotia všetky návrhy. Vybraní uchádzači na danú tému budú písať projekt, ktorý bude hodnotený členmi medzinárodných hodnotiacich panelov. Po vyhodnotení projektu ako úspešného, bude uchádzač zamestnaný na ústave.

 

  • Podávanie predbežných prihlášok: 10. august 2023
  • Vyhodnotenie prihlášok: 15. august 2023
  • Finalizácia projektov: do 21. septembra 2023 (interný termín)
  • Termín na podávanie projektov: do 28. septembra 2023

Informácie o výzve a opis projektu: VAIA (klikni), plné znenie (stiahni)

Viac informácií o pozíciách a požiadavkach je zverejnených na portáli EURAXESS

 

Oblasti záujmu: