Dokumenty

Dokumenty v.v.i.


Vnútorné predpisy ÚACH SAV, v.v.i.:  Pravidlá výberového konania na funkciu vedúceho odborného oddelenia (29.3.2022)


Plán rodovej rovnosti 2024 (Stiahni dokument)


Akreditácia 2016-2021 (Akreditačný dotazník)


Záverečné správy ústavu


Book of Abstracts: Workshop on the occasion of the 70th anniversary of the Institute of Inorganic Chemistry SAS, ISBN 978-80-973578-6-3 (CD), ISBN 978-80-973578-7-0 (PDF)
Download Book of abstracts