Dokumenty

Dokumenty v.v.i.


Vnútorné predpisy ÚACH SAV, v.v.i.:  Pravidlá výberového konania na funkciu vedúceho odborného oddelenia (29.3.2022)


Plán rodovej rovnosti 2022 (Stiahni dokument)


Akreditácia 2016-2021 (Akreditačný dotazník)


Záverečné správy ústavu


Triennial Report 2015-2017 (Download)