Témy diplomových a bakalarských prác

Nové témy diplomových a bakalárskych prác sa každoročne zverejňujú na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) alebo Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PríF UK).

V prípade záujmu o vypracovanie diplomovej práce na našom ústave môžete kontaktovať tajomníka pre vzdelávanie – Ing. Blanka Kubíková, PhD., tel: +421 2 59410 421, e-mail: blanka.kubikova@savba.sk