Celosvetovo jedinečné laboratórium u nás

720

Kolegovia z oddelenia taveninových sústav už dlhodobo skúmajú priemyselne zaujímavé taveniny anorganických solí, predovšetkým fluoridy. Na ústave prevádzkujú celosvetovo jedinečné laboratórium, ktoré poskytuje kompletnú infraštruktúru pre meranie viacerých chemických vlastností týchto tavenín na jednom mieste. Získané výsledky slúžia ako porovnávacie štandardy pre laboratóriá po celom svete.

 

Viac si môžete prečítať a vidieť v Aktualitách SAV.