Cena COINTT 2023 za Transfer Technológií na Slovensku

960

Aj tento rok budú ocenení tí najlepší na poli transferu technológií na Slovensku. CVTI SR, konkrétne jeho pracovisko Centrum transferu technológií, otvorilo tohtoročnú súťaž Cena za transfer technológií 2023 (CTTS 2023).

Súťaž bude prebiehať: v termíne 1. 4. 2023 – 31. 8. 2023

Nominácie do súťaže je možné posielať v kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor/Inovátorka
  • Počin v oblasti transferu technológií.

Viac informácií o súťaži.

 

Ceny pre najlepších v rámci jednotlivých kategórií budú odovzdávané na podujatí COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER. Pôjde o najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam: transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania. Informácie budú aktualizované priebežne na webstránke COINTT.

 

Podujatia budú organizované v rámci implementácie projektov