Deň otvorených dverí ÚACH

720

Pozývame všetkých na deň otvorených dverí nášho ústavu!!!

KEDY: 6.11.2019

PROGRAM

  • prehliadka laboratórií a prístrojového vybavenia s odborným výkladom
  •  predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch
  •  prednášky na zaujímavú tému
  •  a mnohé iné…

V prípade, že ste sa nás rozhodli navštíviť, prosíme Vás, informujte nás čo najskôr.

Kontakt: Peter Boháč, e-mail: peter.bohac@savba.sk, telefón:  02/594 10 433

 

DOD ÚACH SAV (oznam)