Deň otvorených dverí ÚACH SAV

720

Srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí nášho ústavu!!!

KEDY: 7. november 2018

 

PROGRAM

  • Exkurzia po oddeleniach ústavu
  • Prehliadka laboratórií a prístrojového vybavenia s odborným výkladom
  • Predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch
  • Prednášky na zaujímavú tému

 

V prípade, že ste sa nás rozhodli navštíviť, prosíme Vás, informujte nás čo najskôr.

Kontakt: Valéria Bizovská, e-mail: valeria.bizovska@savba.sk, telefón:  02/594 10 484

 

PRÍĎTE! TEŠÍME SA NA VÁS!