Medzinárodný deň detí na ústave

3840

Žiaci zo Základnej školy Jeséniova v Bratislave oslávili medzinárodný deň detí na Ústave anorganickej chémie SAV, v.v.i. Zažili čas plný zábavy, objavovania a zaujímavých vedeckých experimentov, vďaka ktorým si na chvíľu vyskúšali, aké to je byť vedcom.

Pre deti piateho ročníka bola najskôr pripravená krátka úvodná prednáška o výskumnom zameraní ústavu, v ktorej sa im vďaka fotkám z elektrónového mikroskopu otvorilo okno do sveta mikroskopických štruktúr materiálov. Následne navštívili laboratórium s elektrónovými riadkovacím mikroskopom (SEM), kde mohli pozorovať mikroštruktúru rôznych materiálov, ale napríklad aj oka sršňa, či rozdiel medzi ľudským vlasom a psím chlpom. Program doplnili rôzne zaujímavé experimenty a pokusy plné farieb, pomocou ktorých sa dozvedeli niečo o základných chemických a fyzikálnych dejoch, s ktorými sa denne stretávajú, ako aj o svete fluorescenčných materiálov. Žiaci sami extrahovali chlorofyl z rastlín, zmerali a vyhodnotili absorpčné spektrá a pozorovali jeho fluorescenciu. Následne sa dozvedeli, ako takto získané poznatky môžu byť aplikované do prípravy nových typov materiálov, ktoré sú užitočné v každodennom živote.

Deti si z návštevy ÚACH SAV, v.v.i. odniesli nielen nové poznatky a zážitky, ale aj nadšenie pre vedu a objavovanie. Možno sa práve tu zrodila budúca generácia vedcov, ktorá bude pokračovať v objavovaní a vytváraní sveta okolo nás.