Prihlasovanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/18 otvorené!

640

Od 1. 3. 2017 je otvorená možnosť podať si elektronickú prihlášku na doktorandské štúdium na Ústave anorganickej chémie SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii v programoch 5.2.19 Anorganická technológia a materiály, 4.1.15 Anorganická chémia, 4.1.11 Fyzikálna chémia. Študijný program je uskutočňovaný na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT) a na Prírodovedeckej fakulte UK (PríFUK) v Bratislave.
V ponuke je množstvo tém so zameraním na taveninové sústavy, keramické materiály, vrstevnaté hydrosilikáty, ako aj témy z oblasti teoretickej chémie. Ich kompletný zoznam môžete nájsť v rýchlom menu webstránky ústavu alebo v časti Vzdelávanie.

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu môžete nájsť na webstránke ústavu v časti Vzdelávanie alebo Vám ich poskytne tajomník pre vzdelávanie ÚACH – Ing. Blanka Kubíková, PhD., tel: +421 2 59410 421, e-mail: blanka.kubikova@savba.sk.
Prihášky ako aj ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu sú prístupné na stránkach jednotlivých fakúlt. Termín príjímacích skúšok je 21. 6. 2017 v prípade FCHPT STU a 22. 6. 2017 na PríF UK.