Ocenenia pre našich kolegov

765

V Kongresovom centre Smolenice sa v dňa 4. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien SAV pre špičkových vedeckých pracovníkov/pracovníčky SAV. Nás samozrejme potešili ocenenia, ktoré získali naši kolegovia Oľga Malkin a Peter Boháč v rôznych kategóriách.

  • Cena Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce bola udelená Dr. Oľge Malkinovej, DrSc. za publikovanie práce s názvom Ako rozlíšiť medzi väzbovými a neväzbovými dráhami spin-spinovej interakcie: Všeobecné prístupy aplikované na komplexné JPP a JPSe skalárne dráhy (JACS 2022).

 

  • Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy si odniesol kolektív moderátorov popularizačného formátu Vedecký podcast SAV v zložení PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., a Mgr. Peter Boháč, PhD. (Ústav anorganickej chémie, v.v.i.).

 

Gratulujeme!!!

 

Viac informácií o oceneniach môžete nájsť na webstránke SAV (klikni).