Ocenenia SAV pre autorov špičkových publikácií

869

Dňa 28. – 29. júna 2021 predsedníctvo SAV na slávnostnom ceremoniáli v Malom kongresovom centre SAV udelilo ocenenia za výsledky vedeckovýskumnej práce špičkových vedcov SAV. Týmito oceneniami SAV hodnotí úspechy vedeckých pracovníkov akadémie.

Z nášho ústavu v kategórii časopisecká publikácia v Nature Index v rámci II. oddelenia SAV boli ocenení:

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. ako spoluautor publikácie
VÍCHA, Jan – NOVOTNÝ, Jan – KOMOROVSKÝ, Stanislav – STRAKA, Michal – KAUPP, Martin – MAREK, Radek. Relativistic heavy-neighbor-atom effects on NMR shifts: Concepts and trends across the periodic table. In Chemical Reviews, 2020, vol. 120, no. 15, p. 7065-7103. (2019: 52.758 – IF, Q1 – JCR, 20.847 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC).

Ing. František Šimko, PhD., Ing. Michal Korenko, PhD., Ing. Zuzana Netriová, PhD., za publikáciu
RAKHMATULLIN, Aydar – ŠIMKO, František – VERON, Emmanuel – ALLIX, Mathieu – MARTINEAU-CORCOS, Charlotte – FITCH, Andy – FAYON, Franck – SHAKHOVOY, Roman A. – OKHOTNIKOV, Kirill – SAROU-KANIAN, Vincent – KORENKO, Michal – NETRIOVÁ, Zuzana – POLOVOV, Ilya B. – BESSADA, Catherine. X-ray diffraction, NMR studies, and DFT calculations of the room and high temperature structures of rubidium cryolite, Rb3AlF6. In Inorganic Chemistry, 2020, vol. 59, no. 9, p. 6308-6318. (2019: 4.825 – IF, Q1 – JCR, 1.349 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC)

 

Viac informácií môžete nájsť na webstránke SAV