Ocenenie pre našich mladých vedeckých pracovníkov

720

Slovenská spektroskopická spoločnosť udelila 3. decembra 2018 ocenenie našim dvom mladým vedeckým pracovníkom v rámci 11. kola Súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov. Do súťaže mohli byť poslané práca alebo súbor prác autora, ktorý v príslušnom roku 2017/2018 nepresiahol vek 35 rokov.

 

Ocenenie získali:

  • Silvia Belušáková: za súbor 2 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri opise Försterovho rezonančného prenosu energie v sústavách hybridných nanomateriálov na báze vrstevnatých kremičitanov a organických laserových farbív (1. miesto)
  • Peter Boháč: za vedeckú prácu venovanú využitiu spektrometrických metód pri hodnotení fotofyzikálnych vlastností kyanínových farbív s vrstevnatými kremičitanmi (3. miesto)

Viac informácií o súťaži a ďalších ocenených si môžete prečítať na webstránke Spoločnosti (klikni) alebo najnovšom čísle ich spravodaja (klikni)