Pozvánka na workshop

1247

Aplikácie v UV-Vis-NIR spektrofotometrii  

organizovaného pod záštitou riaditeľa Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied doc. Ing. Miroslava Boču, DrSc.

 

Dátum: 26. 9. 2017 (utorok)
Miesto konania pracovného stretnutia: Centrum aplikovaného výskumu SAV, Dúbravská cesta, Bratislava

Organizátor: Hermes LabSystems, ÚACH SAV


8:45 Registrácia účastníkov
9:00 Využitie metachromatizmu farbív pre detekciu a charakterizáciu koloidných častíc vrstevnatých silikátov
  doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc., Ústav anorganickej chémie SAV
  Aspekty získavania UV-Vis-NIR reflexných spektier povrchov  
  Ing. Michal Karabín, Hermes LabSystems
  Spectral behaviour of TMPyP/layered silicate hybrid nanomaterials in aqueous dispersions of reduced-charge montmorillonites
  Mgr. Alexander Čeklovský, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV

10:20 Prestávka
10:40 Tips and Tricks in High-End UV-Vis/NIR Spectroscopy
  Dr. Jan Wuelfken, Agilent Technologies, DE
  Vplyvteploty na absorpčné spektrá hybridných systémov vrstevnatých silikátov s organickými farbivami
  Mgr. Peter Boháč, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV
  Different High-End UV-Vis/NIR Spectroscopy Applications
  Dr. Marcus Schulz, Agilent Technologies, DE

12:10 Prestávka
13:00 Získavanie rôznych typov UV-Vis-NIR spektier z jedného miesta vzorky
  Dr. Marcus Schulz, Agilent Technologies, DE
14:30 Prehliadka prístrojového vybavenia pre UV-Vis-NIR spektrofotometriu
15:00 Diskusia a ukončenie pracovného stretnutia

 

Prednášky budú v slovenskom a anglickom jazyku.