SIMBA – projekt EÚ cielený na vývoj novej generácie vysokovýkonných batérií

720

SIMBA (Sodium-Ion and sodium Metal BAtteries for efficient and sustainable next-generation energy storage)

Ústav, spolu s ďalšími vedeckými inštitúciami a firmami z Nemecka, Spojeného kráľovstva, Švédska, Nórska, Francúzska, Holandska, Ukrajiny a Slovenska bude participovať v projekte SIMBA financovaného v rámci programu HORIZON 2020. Svojím výskumom prispejú k vývoju novej generácie vysokovýkonných, bezpečných, udržateľných a cenovo dostupných batérií pre stacionárne uskladnenie energie.

Projekt bol podaný v rámci výzvy LC.BAT-8-2020: “Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries” a koordinátorom za ústav bude doc. Ing. Zoltán Lenčéš, CSc.

 

Viac informácií je možné prečítať na stránke SAV (pozri článok)