Spomíname na RNDr. Petra KOMADELA, DrSc.

869

Dňa 27. februára zomrel vo veku 65 rokov RNDr. Peter KOMADEL, DrSc., dlhoročný pracovník ÚACH (1982 – 2018) a člen Oddelenia hydrosilikátov, ktoré aj dlhé roky viedol (1993-2018). V roku 1998 obhájil na ústave doktorskú dizertačnú prácu vo vednom odbore anorganická technológia a získal titul  DrSc. (doktor technických vied). V rokoch 2000–2009 bol zástupcom riaditeľa ústavu. Jeho profesionálny život bol úzko spätý s výskumom ílových minerálov. V oblasti výskumu vlastností ílov a ílových minerálov, so zameraním na ich charakterizáciu a chemické modifikácie bol výraznou, medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou.

Počas svojej kariéry získal mnohé domáce a zahraničné ocenenia, ako napríklad trojnásobnú  prémiu za vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy, udeľovanú Literárnym fondom  v období od 2000 — 2008,  Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (2005) a Medailou SAV za podporu vedy (2015). Prejavom medzinárodného uznania vedeckej práce Dr. Komadela je viacero ocenení, ako napríklad cena The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland (2001) a vyznamenanie The Clay Minerals Society, USA (2003).

Bol dlhoročným predsedom Slovenskej ílovej spoločnosti a členom Učenej spoločnosti Slovenska. Okrem toho bol veľmi aktívny aj na medzinárodnej úrovni a bol členom najvýznamnejších medzinárodných organizácií zameraných na výskum ílov a ílových minerálov, v rokoch 2012–2013 prezidentom The Clay Minerals Society (USA) a v rokoch 2011–2015 President of the European Clay Groups Association. Pracoval v redakčných radách troch najvýznamnejších svetových časopisov o íloch a ílových mineráloch.

Kolegovia si ho budú pamätať pre jeho vedecké nasadenie, výskumnú prácu a pre jeho hlbokú angažovanosť v záležitostiach ústavu a neutíchajúci životný elán.

Česť jeho pamiatke!