Súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov

888

Dátum: 6. október 2017

Miesto konania: Ústav anorganickej chémie, miestnosť 107

 

ABSTRAKTY príspevkov (download)

 

 

Program:

8:45 Zahájenie
9:05 The influence of temperature and head-group structure on the conformation of the surfactants intercalated in montmorillonite
M. Slaný
9:25 Rýchlostná konštanta propagácie styrénsulfonátu sodného určená PLP-SEC technikou
M. Barlog
9:45 Influence of the dye surface concentration on the energy transfer efficiency in smectite colloids
S. Belušáková
10:05 Theoretical study of substituent effect on the homolytic se-h / te-h bond dissociation enthalpy (bde) of para-substituted benzeneselenols and benzenetellurols
P. Škorňa

10:25 Prestávka
10:35 Bilančný model výroby čistých horečnatých solí z magnezitu
Z. Fürdősová
10:55 A corrosion resistance of titanium diboride in KF−AlF3−Al2O3 melt
M. Kontrík
11:15 Characterization of bentonite in contact with metallic elements after 18 years of in situ experiment FEBEX
D. Moreno
11:35 Mechanical and tribological properties of Al2O3-MWCNTs composites
O. Hanzel

11:55  Prestávka
12:45 Bioactive sintering additives of silicon nitride 
M. Hičák
13:05 Preparation and characterization of precursor derived ceramic coatings with glass filler particles on steel substrate
I. Petríková
13:25 Corrosion of zirconia – based dental ceramics
A. Nowicka
 14:00  Vyhlásenie výsledkov
 
  1. miesto: S. Belušáková, O. Hanzel
  2. miesto: M. Barlog
  3. miesto: A. Nowicka