Udelenie medailí SAS našim kolegom

869

RNDr. Jana Madejová, DrSc. a  prof. Ing. Marek Liška, DrSc., Dr.h.c. si v utorok 28. septembra 2021 prevzali z rúk predsedu SAV ocenenie za ich dlhoročnú prácu a dosiahnuté výsledky. Obidvaja ocenení sú dlhoročnými pracovníkmi ÚACH SAV a medzinárodne uznávanými vedeckými osobnosťami.

Jana Madejová – Zlatá medaila SAV

Marek Liška – Výnimočné ocenenie, Medaila SAV za podporu vedy

 

Viac informácií aj s plným znením laudátia môžete nájsť na webstránke SAV