Úspechy našich vedcov

720

Náš kolega, S. Komorovský je jedným z autorov práce, ktorá bola publikovaná v prestížnom vedeckom časopise Chemical Review vydávanom spoločnosťou American Chemical Society. Review približuje nástroje a analýzy, ktoré pomôžu vedcom, ktorí využívajú nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR) odhadnúť rozsahy chemických posunov v NMR spektrách aj pre neznáme zlúčeniny, čo im ďalej umožní identifikovať medziprodukty katalytických reakcií, analyzovať medzimolekulárne interakcie a predpokladať trendy v správaní rôznych prvkov periodickej tabuľky v ich zlúčeninách. V rámci svojho trojročného výskumu, autori s použitím relativistickej kvantovej teórie objavili fundamentálny princíp na predpovedanie NMR posunov ľahkých prvkov (H, C, N, …), ktoré sú priamo naviazané na ťažké atómy (napr. Ir, Pt, Au, Hg, …). Ich práca má významný prínos v porozumení chémie ťažkých kovov.

Ďalšie informácie (Webstránka SAV)

Publikácia: Jan Vícha, Jan Novotný, Stanislav Komorovský, Michal Straka, Martin Kaupp, and Radek Marek, Relativistic Heavy-Neighbor-Atom Effects on NMR Shifts: Concepts and Trends Across the Periodic Table. Chem. Rev. 2020, 120, 15, 7065–7103. Práca bola vybraná ako motív na obálku vydania časopisu.

Čítaj článok na ACS https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00785