Základné info

Šajgalík, Pavol prof. RNDr., DrSc.

E-mail: uachsajg@savba.sk
Tel.: 02/59410429
Fax: 02/59410444
 
Webstránka: http://www.uach.sav.sk/