Základné info

Hnatko, Miroslav doc. Ing., PhD.

vedúci oddelenia keramiky
E-mail: uachmiho@savba.sk
Tel.: 02/59410415
Fax: 02/59410444
 
ORCID: