Základné info

Chromčíková, Mária doc. Ing., PhD.

vedecký pracovník
E-mail: maria.chromcikova@tnuni.sk
Tel.: 032/7400553
 
Webstránka: http://www.uach.sav.sk/sk/?q=node/74
ORCID:
Ing. – 2002, Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

PhD. – 2007, Chemicko-technologická fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Doc. – 2019, FunGlass, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka