Základné info

Macková, Iveta Ing.

E-mail: uachimac@savba.sk
Tel.: 02/59410492
Fax: 02/59410444