Základné info

Kubíková, Blanka Ing., PhD.

E-mail: uachkubi@savba.sk
Tel.: 02/59410421
Fax: 02/59410444
 
ORCID: