Základné info

Jankovič, Ľuboš Mgr., PhD.

E-mail: uachljan@savba.sk
Tel.: 02/59410459
Fax: 02/59410444
 
ORCID: