Základné info

Priščák, Jozef Ing.

E-mail: uachprij@savba.sk
Tel.: 02/59410489
Fax: 02/59410444