Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • EISSA, Fawzy** – ALSHERBENY, Sherif – EL-SAWI, Sanaa – SLANÝ, Michal – LEE, Sang Soo** – SHAHEEN, Sabry M.** – JAMIL, Tarek S. Remediation of pesticides contaminated water using biowastes-derived carbon rich biochar. In Chemosphere, 2023, vol. 340, art. no. 139819. (2022: 8.8 – IF, Q1 – JCR, 1.727 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0045-6535. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139819 Typ: ADMA
  • GÜNEREN, Alper** – MIČUŠÍK, Matej – PRECNEROVÁ, Magdaléna – LENČÉŠ, Zoltán. Insight into the slope-plateau capacity behaviour of polymer-derived silicon oxycarbide anodes in Na-ion batteries. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, no. 9, p. 5460 – 5470. (2023: 1.198 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2024.01.053 Typ: ADCA
  • GÜNEREN, Alper – NADA, Ahmed A. – OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena – MOSNÁČKOVÁ, Katarína – KLEINOVÁ, Angela – MOSNÁČEK, Jaroslav – LENČÉŠ, Zoltán. Novel alginate-based binders for silicon-graphite anodes in lithium-ion batteries: effect of binder chemistry on the electrochemical performance. In Journal of Applied Electrochemistry, 2024, vol. 54, no. 6, p. 1409-1423. (2023: 0.491 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0021-891X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10800-023-02038-z Typ: ADCA
  • KITYK, Anna**HNATKO, MiroslavPAVLÍK, Viliam – BALOG, Martin – ŠOLTÝS, Ján – LABUDOVÁ, Martina. Advancing biomedical substrate engineering: An eco-friendly route for synthesizing micro- and nanotextures on 3D printed Ti-6Al-4V. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2024, vol. 28, p. 2098-2115. (2023: 1.091 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.12.164 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
  • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – TATARKO, Peter – CHLUP, Zdeněk – SEDLÁK, Richard – MÚDRA, Erika – DUSZA, Ján. A role of micro/nano graphene platelets on strengthening and toughening mechanisms of TiB2-SiC ceramic composites. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 27. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: AFE
  • MATSELKO, Oksana** – POUPON, Morgane – SAMOLOVA, Erika – VASKOVÁ, ZuzanaKUBÍKOVÁ, BlankaNETRIOVÁ, Zuzana – MIČUŠÍK, Matej – BOČA, Miroslav. Complexity of the KNa2ZeF7, KNa2HfF7, and KNa2(Hf,Zr)F7 compounds. In Journal of Solid State Chemistry, 2024, vol. 334, 124655, [11] p. (2023: 0.6 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0022-4596. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2024.124655 Typ: ADCA
  • MLYNÁRIKOVÁ, Jarmila**BOČA, Miroslav. Density and volume properties of MF-K2ZrF6 (M = Li, Na, and K). In Journal of Molecular Liquids, 2024, vol. 395, art no. 123880. (2023: 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.123880 Typ: ADCA
  • SHEPA, Ivan – MÚDRA, Erika – TATARKO, Peter – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – KUCHÁROVÁ, Veronika – LISNICHUK, Maksym. Synthesis of titanium carbide nanofibers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. – New York : Engineering Conferences International, 2024. (Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII
  • TAVERI, Gianmarco** – GÜNEREN, AlperBARLOG, MartinHNATKO, MiroslavZHUKOVA, IngaNETRIOVÁ, Zuzana – ŠIMON, Erik – MIČUŠÍK, Matej – MIKOLÁŠEK, M. – KAŇKOVÁ, Hana. Understanding the benefits of Al3+-doping on NaSiCONs explained through an out-of-the-scheme isovalent substitution of Fe3+ in Na3Fe2(PO4)3 series. In Journal of Power Sources, 2024, vol. 592, art. no. 233917. (2023: 1.857 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0378-7753. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233917 Typ: ADCA