Základné info

Strempeková, Mária

E-mail: maria.strempekova@savba.sk
Tel.: 02/59410432