Základné info

Komorovský, Stanislav Mgr., PhD.

E-mail: stanislav.komorovsky@savba.sk
Tel.: 02/59410417
 
Webstránka: http://www.respectprogram.org/stanislavkomorovsky.html
ORCID: