Základné info

Silliková, Veronika RNDr., PhD.

E-mail: veronika.sillikova@savba.sk
Tel.: 02/59410439
 
ORCID: