Základné info

Pribus, Marek Mgr., PhD.

Tel.: 02/59410475