Základné info

Petrisková, Patrícia Mgr., PhD.

E-mail: patricia.petriskova@savba.sk
Tel.: 0259410443