Základné info

Hnatková, Miriam

E-mail: uachmima@savba.sk
Tel.: 02/59410415
Fax: 02/59410444