Základné info

Pavlík, Viliam Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: uachvipa@savba.sk
Tel.: 02/59410488
Fax: 02/59410444
 
Webstránka: https://publons.com/researcher/961872/viliam-pavlik/
ORCID: