Základné info

Hierwegová, Ingrid Ing.

Finančný manažér a manažér publicity
E-mail: hierwegova@gmail.com
Tel.: 032/7400181