Základné info

Hadzimová, Eva Ing.

E-mail: eva.hadzimova@savba.sk
Tel.: 02/59410443