Základné info

Slaná, Marica JUDr. Bc.

E-mail: marica.satinova@savba.sk
Tel.: 02/59410401
Fax: 02/59410444