Súčasné PhD. práce

Hybridné materiály vrstevnatých kremičitanov s fotoaktívnymi vlastnosťami
Študent Mgr. Viktória Planétová
Školiteľ prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Školiteľ špecialista Mrg. Peter Boháč, PhD.
Študijný program Fyzikálna chémia

 

Nové skolkeramické materiály v systéme Al2O3-Re2O3 a Al2O3-Re2O3-ZrO2 so zaujímavými optickými a mechanickými vlastnosťami
Študent Mgr. Jakub Michalík
Školiteľ Ing. Anna Prnová, PhD.
Študijný program Anorganická technológia a materiály
Vývoj a charakterizácia nových keramických biomateriálov
Študent Guido Manuel De La Torre Olvera
Školiteľ Ing. Monika Tatarková, PhD.
Študijný program Anorganická chémia
Nové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálov
Študent MSc. Inga Zhukova
Školiteľ Ing. Peter Tatarko, PhD.
Študijný program Anorganická chémia

 

Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie
Študent MSc. Sanam Bashir
Školiteľ Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Študijný program Anorganická chémia
Anódy pre Li/Na-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Študent Alper Güneren
Školiteľ doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Študijný program Anorganická chémia
Chémia a elektrochémia kovov vzácnych zemí vo fluoridových taveninách pre ich elektrochemickú recykláciu a vylučovanie
Študent Dhiya Krishnan
Školiteľ Ing. František Šimko, PhD.
Študijný program Fyzikálna chémia

 

Korózia superzliatin pre energetické aplikácie
Študent MSc. Ramu Ambati
Školiteľ doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Študijný odbor Anorganická chémia
Vývoj a efektívna implementácia nových relativistických metód pre interpretáciu NMR a EPR spektra zlúčenín ťažkých prvkov
Študent MSc. Florian Lemken
Školiteľ Dr. Oľga Malkina
Študijný odbor Chemická fyzika
Vývoj a efektívna implementácia plne relativistických metód určených na predpovedanie spektier systémov obsahujúcich ťažké kovy
Študent Mgr. Debora Pastvová
Školiteľ Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.
Študijný odbor Chemická fyzika
Funkčné povrchy polymérov modifikované vrstevnatými anorganickými nanočasticami
Študent MSc. Eva Skoura
Školiteľ prof. RNDr. Juraj Bujdák. DrSc.
Študijný odbor Anorganická chémia