Vedecká rada

 

Predseda Podpredseda
Mgr. Monika Tatarková, PhD. doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
 

Členovia z ÚACH

 

Externí členovia

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. Ing. Marián Kucharík, PhD.
Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
Ing. František Šimko, PhD.

                                                                                   Voľby do vedeckej rady sa uskutočnili: 20. 4. 2022

                                                                                   Funkčné obdobie 2022-2025