Vedenie ústavu

 

Riaditeľ ústavu
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. tel: +421 2 59410 400
email: miroslav.boca@savba.sk
Zástupca riaditeľa
Ing. Helena Pálková, PhD. tel: +421 2 59410 485
email: helena.palkova@savba.sk
Predseda vedeckej rady
Mgr. Monika Tatarkova, PhD. tel: +421 2 59410 474
email: monika.tatarkova@savba.sk
Vedecký tajomník
doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. tel: +421 2 59410 408
email: zoltan.lences@savba.sk
Tajomník pre vzdelávanie
Ing. Blanka Kubíková, PhD. tel: +421 2 59410 421
email: blanka.kubikova@savba.sk