70. výročie založenia ÚACH

Takto sme sa stretli v májové popoludnie

Príhovory a gratulácie

Auditorium

A potom začala zábava

Večera, torta a tanec až do rána