Výročie ústavu

60. rokov ÚACH (2013)

  • vedúci oddelení
  • hostia
  • auditórium
  • slávnostná večera