Medzinárodný poradný výbor

Vedecká rada Ústavu anorganickej chémie SAV dňa 17. 1. 2020 schválila členov Medzinárodného poradného výboru ÚACH SAV:

 • Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Česká republika
 • prof. Ralf Riedl
  Department of Materials and Geosciences, Technische Universität Darmstadt, Nemecko
 • prof. Kenneth Ruud
  University of Tromsø – The Arctic University of Norway, Nórsko
 • Dr. Mathieu Allix
  CNRS, Orléans – Laboratoire CEMHTI, Francúzsko
 • prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  Ústav materiálových věd a inženýrství, Brno, Česká republika

 

Dňa 10. novembra 2021 sa uskutočnilo spoločné stretnutie Medzinárodného poradného výboru s členmi vedenia a vedeckej rady ÚACH. Stručné zhrnutie tohto stretnutia si môžete pozrieť v zápisnici (stiahni).