Opracovanie keramických a skelných vzoriek

Diamantová fréza JUNG JE 525 P Optical Profile Grinding Machine

Kontakt: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD. e-mail: miroslav.hnatko@savba.sk

 • Prístroj umožňuje:
 • rovinné brúsenie
 • brúsenie profilov
 • opracovávanie keramických materiálov s vysokou tvrdosťou

Technické parametre:

 • rozsah brúsenia: 600 x 300 mm
 • posun v osiach X, Y a Z pomocou servo pohonu
 • možnosť zarovnávanie brúsnych kotúčov priamo v procese  brúsenia
 • zaťaženie pracovného stola: do 130 kg
 • možnosť nastavenia kyvadlového brúsenia

 

Presná diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov Model: ISOMET 5000 11-2775 (Buehler GmbH)

Kontakt: Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk

Zariadenie na jemné presné rezanie veľmi tvrdých vzoriek diamantovým kotúčom, s hrúbkou rezu menšou ako 0,5 mm, nastaviteľnou rýchlosťou otáčok, možnosťou sériového rezania, riadenou rýchlosťou posunu vzorky, rotáciou a osciláciou držiaka vzorky a funkciou bezdeformačného rezania.

 • Maximálne rozmery vzoriek 150x50x13mm (prierez 50x13mm), alebo priemeru 50mm.
 • Hrúbka rezu 0.667mm
 • Nepravidelne vzorky je možné upevniť do držiaka ktorý umožňuje úchyt vzorky s prierezom cca  30x30mm.
 • Vzorky s približne paralelnými stranami je možné upevniť do držiakov s vnútorným prierezom 35 x 50mm resp. 35x11mm.
 • K dispozícii je aj držiak pre nalepenie vzorky s rozmermi 63×43 mm
 • Píla je chladená vodou

 

Keramografická leštička s príslušenstvom EcoMet 300/AutoMet 300 (Buehler GmbH)

Kontakt: Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk

Precízne brúsenie a leštenie keramických a sklených materiálov

 • príprava sklenených a keramických vzoriek na meranie mechanických vlastností ako tvrdosť lomová húževnatosť a pevnosť v ohybe
 • príprava vzoriek pre optický a elektrónový mikroskop
 • príprava vzoriek na meranie indexu lomu a optických vlastností
 • Pneumaticky prítlak vzoriek 5-90N/vzorka
 • Nastaviteľná rýchlosť otáčania brúsnych kotúčov v rozmedzí 10-400 ot./min
 • Nastaviteľný smer rotácie držiaka vzoriek jeho otáčky v rozmedzí 60-150 ot./min
 • Možnosť odrezania, brúsenia a leštenia vzorky s rozmermi cca 25x50mm použitím špeciálnych držiakov na vzorky

 

Diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov AbrasiMatic 300  (Buehler GmbH)   (Trenčín)

Kontakt: Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk

Zariadenie na hrubé a rýchle rezanie väčších veľmi tvrdých vzoriek s držiakom vzoriek s posuvom v osiach x a y, s priemerom diamantového kotúča cca 300mm, rýchloupínaním vzoriek, možnosťou paralelného  rezu, možnosťou zarovnávania kotúča pre rýchlejšie rezanie a menšie vibrácie, nastaviteľnými otáčkami a možnosťou plne manuálneho režimu.

 • Maximálny priemer valcovej vzorky 110mm
 • Maximálny prierez (dĺžka x výška) 100x100mm, maximálna dĺžka rezu 250mm pri hrúbke vzorky cca 15mm
 • Píla je chladená vodou

 

PLAZMOVÁ LEPTAČKA typ FEMTO(Diener electronic, GmbH + Co. KG)

Kontakt: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.            e-mail: zoltan.lences@savba.sk

Plazmová leptačka slúži na úpravu povrchov materiálov pre účely následných analýz alebo ďalšieho spracovania pôsobením plazmy. Dochádza tak buď k selektívnemu odleptaniu časti povrchu materiálu, k dokonalému očisteniu povrchu rôznych rezíduí, resp. úpravu povrchov (napr. hydrofobizácia). V závislosti od aplikácie je možné použiť rôzne druhy plynov. Technická špecifikácia:

 • 13,56 MHz generátor, 0-100W
 • Pripojenie dvoch rôznych plynov
 • RIE elektróda s plynovou sprchovou na zabezpečenie homogenity a zvýšenie efektivity účinku plazmy
 • Celý proces je kontrolovaný a riadený výpočtovou technikou s intuitívnym programovým a ovládacím prostredím
 • Pre zvýšenie bezpečnosti sa na výstupe používa filter s aktívnym uhlím